DOBRODOŠLI

Namen tega vseevropskega priznanja je v enem gibanju združiti šole v vseh 27 državah članicah in širše, da bi spodbudile in prepoznale pomen zagotavljanja kakovostne telesne dejavnosti, športne vzgoje in šolskega športa za vse njihove učence.

Priznanje je namenjeno šolam, da lahko v procesu njegovega pridobivanja prepoznajo in obeležijo svoje dosežke na področju telesne dejavnosti, športne vzgoje in šolskega športa. Šola nagrado pridobi s spletnim postopkom samoocenjevanja. Kandidatura je sestavljena iz dveh korakov.

 1. Kaj je priznanje Šole v gibanju?

 2. Načela

 3. Pred prvim korakom

 4. Naslednje

 5. Pred drugim korakom

 6. Naslednje ?

 • Sestavljena je iz dveh korakov

  Sodelovanje v kandidaturi za priznanje Šole v gibanju šolam omogoča, da lahko prepoznajo in obeležijo svoje dosežke na področju telesne dejavnosti, športne vzgoje in šolskega športa. Šola nagrado pridobi s spletnim postopkom samoocenjevanja. Prvi korak je, da se šole prijavijo na spletni strani. Z registracijo šole postanejo del mednarodne mreže Moving Schools Award.

  It consists of two phases.

  • Prvi korak je preverba seznama dejavnikov pripravljenosti, s pomočjo katerega ocenimo, ali je posamezna šola sploh pripravljena zaprositi za nagrado. Šole, ki imajo vse dejavnike pripravljenosti, lahko nadaljujejo z drugim korakom. V prvem koraku je 28 vprašanj, povezanih s tremi dimenzijami:
   • telesna dejavnost,
   • športna vzgoja in
   • šolski šport.
   Šole morajo biti v prvem koraku sposobne odgovoriti na vsako vprašanje, da lahko nadaljujejo z drugim korakom. Šole, ki ugotovijo, da v določeni dimenziji niso dovolj razvite, bodo seznanjene z nasveti in informacijami, s katerimi si bodo lahko pri razvoju teh področij pomagala.
  • Drugi korak je spletni samoocenjevalni postopek s priznanjem treh stopenj razvoja:bron - vzhajajoča šola, srebro - razvita šola in zlato - napredna šola. Za dosego nagrade v drugem koraku, bodo šole morale poskrbeti za dokaze v podporo njihovi samooceni.

  BRONASTA ZNAMKA - VZHAJAJOČA ŠOLA

  Da bi dosegle bronasto znamko, morajo šole

  • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna

  SREBRNA ZNAMKA - RAZVITA ŠOLA

  Za dosego srebrne znamke morajo šole

  • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna
  • Poleg tega mora šola v vsaj eni dimenziji odgovoriti z DA na vsa zaželena vprašanja, razen na enega po lastni izbiri 

  ZLATA ZNAMKA - NAPREDNA ŠOLA

  Za dosego zlate znamke morajo šole

  • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna
  • Poleg tega mora šola v vseh treh dimenzijah z DA odgovoriti na vsa zaželena vprašanja, razen na eno vprašanje v vsaki dimenziji po lastni izbiri
 • NAČELA

  • Znamka velja tri leta
  • Šole se lahko prijavijo kadarkoli do maja tekočega šolskega leta
  • Znamka začne veljati z začetkom naslednjega šolskega leta
 • Pred zaključkom prvega koraka

  1. 1

   Pojdite na spletno mesto, prenesite in preberite navodila, vprašalnik in slovarček

  2. 2

   Izvedite preverbo seznama dejavnikov pripravljenosti za nadaljevanje na drugi korak in po potrebi identificirajte področja, kjer se kaže manjko

 • Kaj se zgodi za tem?

  1. 1

   Uspešne šole prejmejo e-poštno sporočilo, da potrdijo, da se lahko prijavijo na celotno prijavo

  2. 2

   Prejeli bodo tudi potrdilo in navodila za nadaljevanje v drugem koraku

  3. 3

   Šole, pri katerih se bo na posameznih področjih pokazal manjko, bodo prejele nasvete in napotke za razvoj teh področij

 • Pred zaključkom drugega koraka

  1. 1

   Posvetujte se s sodelavci in zberite informacije, ki jih boste morali naložiti kot dokaz v podporo svoji prijavi

  2. 2

   Predložite vlogo in naložite dokaze

 • Kaj se zgodi za tem?

  • Po zaključku drugega koraka boste v roku dveh mesecev obveščeni, če izpolnjujete pogoje za znamko in na kateri ravni.
  • Po prejemu znamke se šole lahko prijavijo za napredovanje na naslednjo stopnjo v zgornjih rokih.
  • Šole, ki pridobijo znamko napredne šole (zlata znamka), lahko obišče lokalni nacionalni koordinator.
  • Šole, ki bodo prejele znamko, bodo prejele potrdilo, ki prikazuje doseženo raven in logotip.
  • Pridobljeno znamko lahko šole objavijo kot priznanje odličnosti na svojemu spletnemu mestu, jo dodajo v glavo ali nogo uradnih dopisov oz. dokumentov ali jo javno razstavijo.

  V primeru potrebe po dodatnih napotkih se obrnite na ekipo za znamko Moving Schools Award! - naslov elektronske pošte