DOBRODOŠLI Evropska znamka telesne dejavnosti za šole

OZADJE

Priznanje Šole v gibanju je bilo razvito v okviru projekta Erasmus + EUPALS - European Physical Activity Label for Schools za spodbujanje in prepoznavanje šol, ki se spopadajo s težavami telesne nedejavnosti otrok in jim na ta način zagotavljajo dolgoročno zdravje in dobro počutje.

Evropska unija zato spodbuja vse države članice in tudi druge države, da poudarjajo pomen kakovostne telesne dejavnosti, športne vzgoje in šolskega športa, da bodo imeli mladi vsak dan priložnost biti telesno dejavni med in po šoli.

Poleg tega je bila nagrada Moving Schools razvita za prepoznavanje šol, ki se spopadajo s težavami telesne nedejavnosti z izboljševanjem kakovosti in količine svoje ponudbe učencem.

ZAKAJ NAJ BI VAŠA ŠOLA SODELOVALA

Namen tega vseevropskega priznanja je v enem gibanju združiti šole v vseh 28 državah članicah in širše, da bi spodbudile in prepoznale pomen zagotavljanja kakovostne telesne dejavnosti, športne vzgoje in šolskega športa za vse njihove učence.

Obstaja veliko razlogov za sodelovanje, ki bi lahko služili razvoju vaše šole:

 • Izboljšatnje kakovost in količino nudene telesne dejavnosti, športne vzgoje in športa.
 • Premislek o svoji trenutni ponudbi telesne dejavnosti za otroke in mladostnikje.
 • Povečanje udeležbe svojih otrok in mladostnikov v programih telesne dejavnosti, športne vzgoje in športne vadbe.
 • Spodbujanje vključevanja vseh otrok in mladostnikov.
 • Primerjava lastne ponudbe in napredka šole v primerjavi z drugimi šolami v državi in po Evropi.
 • Izmenjava najboljših praks v mreži šol.
 • Opredelitev možnosti za razvoj in izboljšanje.
 • Praznovanje in priznavanje uspeha.

KAJ JE PRIZNANJE?

Priznanje je namenjeno šolam, da lahko v procesu njegovega pridobivanja prepoznajo in obeležijo svoje dosežke na področju telesne dejavnosti, športne vzgoje in šolskega športa. Šola priznanje pridobi s spletnim postopkom samoocenjevanja. Prvi korak je, da se šole prijavijo na spletni strani. Z registracijo šole postanejo del mednarodne mreže Moving Schools Award.

Kandidatura je sestavljena iz dveh korakov.

 • Prvi korak je preverba seznama dejavnikov pripravljenosti, s pomočjo katerega ocenimo, ali je posamezna šola sploh pripravljena zaprositi za priznanje. Šole, ki imajo vse dejavnike pripravljenosti, lahko nadaljujejo z drugim korakom. V obeh korakih je skupaj 28 vprašanj, povezanih s tremi dimenzijami:
  • telesna dejavnost,
  • športna vzgoja in
  • šolski šport.
  Šole morajo biti v prvem koraku sposobne odgovoriti na vsako vprašanje, da lahko nadaljujejo z drugim korakom. Šole, ki ugotovijo, da v določeni dimenziji niso dovolj razvite, bodo seznanjene z nasveti in informacijami, s katerimi si bodo lahko pri razvoju teh področij pomagala.
 • Drugi korak je spletni samoocenjevalni postopek s priznanjem treh stopenj razvoja: bronasta znamka - vzhajajoča šola, srebrna znamka - razvita šola in zlata znamka - napredna šola. Za pridobitev znamke v drugem koraku, bodo šole morale poskrbeti za dokaze v podporo njihovi samooceni.

BRONASTA ZNAMKA - VZHAJAJOČA ŠOLA

Da bi dosegle bronasto znamko, morajo šole

 • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna

SREBRNA ZNAMKA - RAZVITA ŠOLA

Za dosego srebrne znamke morajo šole

 • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna
 • Poleg tega mora šola v vsaj eni dimenziji odgovoriti z DA na vsa zaželena vprašanja, razen na enega po lastni izbiri 

ZLATA ZNAMKA - NAPREDNA ŠOLA

Za dosego zlate znamke morajo šole

 • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna
 • Poleg tega mora šola v vseh treh dimenzijah z DA odgovoriti na vsa zaželena vprašanja, razen na eno vprašanje v vsaki dimenziji po lastni izbiri

PARTNERJI