Postanite nacionalni koordinator

Kaj je naziv Šole v gibanju?

Posotopek pridobivanja naziva Šole v gibanju omogoča šolam, da ocenijo in primerjajo svoje programe in prakse, povezane s športom in telesno dejavnostjo, z drugimi šolami v drugih evropskih državah, da bi lahko v celoti izkoristili možnosti za zagotavljanje prostora, časa in priložnosti za telesno dejavnost učencev.

Evropska znamka se osredotoča na tri dimenzije:

 • Športno vzgojo v šoli (opredeljena kot šolski predmet, ki je del šolskega učnega načrta) z vidika kakovosti
 • Obšolske programe športne vadbe in telesne dejavnosti, usmerjene v zagotavljanje zdravja, ki jo organizira šola ali učenci sami
 • Šolski šport (tekmovalne in netekmovalne športne dejavnosti znotraj ali med šolami)

In order to obtain the label, schools first have to register on the website. By registering, schools become part of the MOVING School Award network. It consists of two phases.

 • Prvi korak je preverba seznama dejavnikov pripravljenosti, s pomočjo katerega ocenimo, ali je posamezna šola sploh pripravljena zaprositi za nagrado. Šole, ki imajo vse dejavnike pripravljenosti, lahko nadaljujejo z drugim korakom. V obeh korakih je skupaj 28 vprašanj, povezanih s tremi dimenzijami: telesno dejavnostjo, športno vzgojo in šolskim športom.
 • Drugi korak je spletni samoocenjevalni postopek s priznanjem treh stopenj razvoja: bronasta znamka - vzhajajoča šola, srebrna znamka - razvita šola in zlata znamka - napredna šola. Za pridobitev znamke v drugem koraku, bodo šole morale poskrbeti za dokaze v podporo njihovi samooceni.

Da bi dosegle bronasto znamko, morajo šole

 • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna

Za dosego srebrne znamke morajo šole

 • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna
 • Poleg tega mora šola v vsaj eni dimenziji odgovoriti z DA na vsa zaželena vprašanja, razen na enega po lastni izbiri 

Za dosego zlate znamke morajo šole

 • Odgovoriti z DA in predložiti dokaze za vsa vprašanja, ki so v vseh treh dimenzijah opredeljena kot ključna
 • Poleg tega mora šola v vseh treh dimenzijah z DA odgovoriti na vsa zaželena vprašanja, razen na eno vprašanje v vsaki dimenziji po lastni izbiri

Načela

 • Znamka velja tri leta.
 • Šole se lahko prijavijo kadarkoli do maja tekočega šolskega leta.
 • Znamka začne veljati z začetkom naslednjega šolskega leta.
 • Šole bodo za pridobljeno znamko prejele priznanje, na katerem bo razvidna dosežena stopnja in logotip..
 • Pridobljeno znamko lahko šole dodajo kot priznanje odličnosti objavijo na svojemu spletnemu mestu, jo doda v glavo ali nogo uradnih dopisov oz. dokumentov ali jo javno razstavi..

ZAKAJ postati nacionalni koordinator za priznanje Šole v gibanju v vaši državi?

Vloga nacionalnega koordinatorja je 

 • Promocija priznanja Šole v gibanju, da bi h kandidaturi pristopilo čim več šol
 • Predstavljanje priznanja Šole v gibanju ključnim deležnikom, kot del širših prizadevanj za spodbujanje telesne dejavnosti
 • Zagotavljanje ocene kakovosti uspešnosti šole (naključni ali sistematični pregledi in vrednotenja)

Vloga koordinatorja ima nekaj minimalnih zahtev, vendar jih je mogoče prilagoditi posameznim organizacijskim ali nacionalnim potrebam. Vsak nacionalni koordinator sklene pisni sporazum s konzorcijem organizacij, ki stojijo za priznanjem Šole v gibanju, v katerem so opisane obveznosti, pravice in koristi ter cilji za posamezne države.

Biti nacionalni koordinator ima številne možne prednosti. Katere so v vsaki državi najpomembnejše, je odvisno od osredotočenosti organizacije nacionalnega koordinatorja in od države.

Prednosti nacionalnega koordinatorja priznanj Šole v gibanju, vključuje

 • Ekskluzivno pravico do uporabe in promocije priznanj Šole v gibanju za vse šole v državi.
 • Pravico do morebitnega zaračunavanja stroškov šolam, ki iščejo ali pridobijo oznako (sheme cen mora odobriti mednarodna mreža Moving Schools Award).
 • Pravica do organiziranja državnih in lokalnih prireditev za priznanje Šole v gibanju in prihodkov od vstopnin, pridobivanja sponzorskih sredstev itd.
 • Dostop do osrednje zbirke podatkov tako nacionalnih ocenjevalnih rezultatov kot tudi do zbranih evropskih podatkov o uporabi orodja.
 • Analiza razlik med prednostmi in slabostmi šol v državi in ​​med državami.
 • Specifično orodje (znamka), ki ga je mogoče promovirati kot samostojno ponudbo šolam ali pa ga povezati z drugimi ponudbami šolam, s čimer postane celovitejši paket.
 • Podpora mreži Šol v gibanju za razvoj in čim boljši izkoristek orodja v vsaki posamezni državi.
 • Močna evropska mreža nacionalnih koordinatorjev, ki nenehno sodelujejo pri uporabi in razvoju orodja.
 • Pravica do promocije priznanja Šole v gibanju političnim in drugim zainteresiranim stranem v državi z usmeritvami in priporočili mednarodne mreže Moving Schools Award.

Vloga nacionalnega koordinatorja le temu ne daje zakonskih pravic za dostop do šol ali komuniciranje s šolami v državi. To pravico je treba zagotoviti po potrebi s pristojnimi nacionalnimi ali lokalnimi organi.

KJE uporabiti priznanje Šole v gibanju v svoji državi?

Nacionalni koordinator ima pravico do uporabe priznanja Šole v gibanju v šolah v državi.

Priznanje Šole v gibanju se lahko, odvisno od nacionalnih okoliščin, izvaja v omejenem obsegu ali sprva po regijah in se pozneje uvede na nacionalni ravni.

Priznanje Šole v gibanju je orodje, ki je pomembno za vse šole, ki vključujejo starostne skupine do približno 18 let. Glede na vrsto šole in kontekst posamezne države je treba uporabo znamk prilagoditi tako, da so ustrezne in enostavne za uporabo.

Nacionalni koordinator lahko vzpostavi partnerstva na nacionalni ravni za podelitev priznanj Šole v gibanju, vendar nacionalni koordinator ne more prenašati bistvenih obveznosti, pravic in koristi na različne organizacije.